ممنونم ,بخاطر ,ممنونم بخاطراز تو ممنونم

بخاطر حس خوب دستهایت

وقتی می توانست بگریزد

از این شانه های افتاده

و اشک های مانده در دیدگان

از تو ممنونم

بخاطر اثبات بودنت

در این سرای اهنین ادم ها

که هر ثانیه اش

ترس است و اواز تنهایی

زمان, اموخته به افکارم

بعضی ادم ها سایه وجودشان

غبار از دل تنگت بر میدارد

چه رسد به حضور همیشگی شان

تو یک نگاهت می ارزد

به تمام انانی که باید می بودند

اما نمانده اند

از تو ممنونم

نه تنها بخاطر چشم های نگرانت

برای اینکه نشان داده ای

هنوز هم کسانی

حرم نفس هایشان

ارام جان خواهد بود.

منبع اصلی مطلب : ما چند نفر از عطار
برچسب ها : ممنونم ,بخاطر ,ممنونم بخاطر
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : از تو ممنونم